Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Leopold Heyrovský – homo academicus převratných časů

Michal Skřejpek
  • Právník 2/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 184-188
  • Rubrika: Stati

Profesor Leopold Heyrovský může být označen za zakladatele, a to z mnoha důvodů. Byl prvním vyučujícím římského práva v češtině, vytvořil první českou učebnici tohoto oboru a rozhodující měrou se zasloužil o vytvoření české terminologie soukromého práva. Stál také na počátku moderní právní romanistiky a založil nejen tradici její výuky na právnické fakultě, ale také položil základní kámen její dnešní budovy.

Klíčová slova: Leopold Heyrovský, římské právo