Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Sexuální násilí v mezinárodním trestním a humanitárním právu a válka na Ukrajině

Petra Ditrichová
  • Právník 2/2024
  • Ročník: 163
  • Strany: 150-169
  • Rubrika: Stati

S válkou na Ukrajině se problematika sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu dostala do popředí mezinárodního dění. Již od počátku konfliktu se v médiích objevuje řada zpráv o rozsáhlých aktech sexuálního násilí páchaných zejména příslušníky ozbrojených sil Ruské federace, a to ve všech oblastech jejich operačního nasazení. Příspěvek proto poskytuje vhled do mezinárodněprávní regulace sexuálního násilí, včetně zločinu znásilnění v rámci ozbrojeného konfliktu. Nejprve je proveden krátký historický exkurz, jak mezinárodní společenství přistupovalo k regulaci sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu a jak se stavělo k jeho kriminalizaci (od Norimberského a Tokijského tribunálu přes Mezinárodní trestní tribunály pro bývalou Jugoslávii a pro Rwandu až po stálý Mezinárodní trestní soud). Na pozadí klíčových rozhodnutí mezinárodních tribunálů příspěvek ozřejmuje vývoj definičního vymezení zločinu znásilnění a širší kategorie sexuálního násilí v mezinárodním právu. Příspěvek uvádí, jaké znaky je nezbytné naplnit k prokázání sexuálního násilí jako válečného zločinu, zločinu proti lidskosti či zločinu genocidia. Příspěvek rovněž zmiňuje specifičnost vyšetřování sexuálního násilí spáchaného v ozbrojených konfliktech. Závěrem jsou uvedeny aktuální informace o rozsahu páchání sexuálního násilí v konfliktu na Ukrajině a o možnostech potrestání jejich pachatelů.

Klíčová slova: sexuální násilí, znásilnění, ozbrojený konflikt, Ukrajina, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní trestní právo