Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Umelá inteligencia, jej využívanie a trestnoprávna zodpovednosť – výzvy, problémy a možné riešenia

František Vojtuš – Marek Kordík – Petra Dražová
  • Právník 6/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 549-570
  • Rubrika: Diskuse

Príspevok sa zaoberá problémami spojenými s právnym definovaním umelej inteligencie a zároveň otázkami spojenými s vyvodzovaním trestnej zodpovednosti pri konaniach, na ktorých sa v rôznej miere podieľa umelá inteligencia alebo systémy ju obsahujúce. Umelá inteligencia je pri tom kľúčovým prvkom napríklad v rámci smerovania vývoja autonómnych vozidiel.

Klíčová slova: umelá inteligencia, trestná zodpovednosť, zavinenie