Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Problém komercializace dárcovství pohlavních buněk v České republice

Jakub Valc
  • Právník 6/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 530-548
  • Rubrika: Stati

Využívání pohlavních buněk od dárců se již stalo neodmyslitelnou součástí asistované reprodukce. Stále jsou však diskutovány eticko-právní problémy, které jsou s tímto způsobem zapojování třetích osob do procesu reprodukce spojovány. Jedním z nich jsou tendence ke komercializaci celého procesu, když jsou dárcům pohlavních buněk vedle dalších benefitů poskytovány vysoké finanční částky na principu odměny. Mým záměrem bude ukázat, že stejná situace panuje také v České republice, kde jsou právní pravidla pro poskytování náhrad výdajů spojených s darováním vajíček a spermií nastavena zcela vágním způsobem, což vede k jejich samovolnému dotváření prostřednictvím praxe reprodukčních klinik, a to jak v rozporu s lidskou důstojností, tak všeobecně uznávaným a legislativně zakotveným požadavkem solidarity a altruismu.

Klíčová slova: lidské tělo, části těla, pohlavní buňky, dárce, darování, náhrada výdajů, kompenzace, odměna