Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z 18th ICC International Commercial Mediation Competition

Kateřina Končeková
  • Právník 5/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 473-474
  • Rubrika: Z vědeckého života