Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

De/kriminalizace pomluvy: přiměřená sankce, nebo odrazující prvek pro diskuzi o veřejném zájmu?

Monika Hanych
  • Právník 5/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 431-447
  • Rubrika: Stati

Je ukládání trestní sankce za pomluvu v dnešní společnosti stále žádoucí a udržitelné, zejména s ohledem na možné negativní důsledky pro práci médií a konkrétních novinářů při informování o záležitostech veřejného zájmu? Příspěvek na tuto otázku odpovídá analýzou dlouhodobě se vyvíjející judikatury Evropského soudu pro lidská práva, mezinárodního srovnání napříč státy i přehledu ukládání trestních a dalších druhů sankcí ve vnitrostátním kontextu. Zohledňuje také dlouhodobá doporučení mezinárodních organizací, žádajících celkové zrušení trestného činu pomluvy z právních řádů.

Klíčová slova: Svoboda projevu, pomluva, kriminalizace pomluvy, novináři, Evropský soud pro lidská práva