Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Tomášek Michal. Bilanční zpráva 60. 2023

Ján Matejka
  • Právník 3/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 283-285
  • Rubrika: Recenze