Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Kubeš Vladimír. … a chtěl bych to všechno znovu: filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem. 2., doplněné a upravené vydání. 2022

Milan Dobeš
  • Právník 3/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 281-283
  • Rubrika: Recenze