Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z konference Global Meeting on Law and Society

Andrea Procházková – Jan Hořeňovský
  • Právník 1/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 78-80
  • Rubrika: Z vědeckého života