Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Tretera Jiří Rajmund – Horák Záboj. Právní dějiny církví: synagoga a církve v průběhu dějin. Praha: Leges, 2019, 288 s.

Jaroslav Benák
  • Právník 1/2023
  • Ročník: 162
  • Strany: 75-77
  • Rubrika: Recenze