Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vyšný Peter – Puchovský Ján. Právne dejiny Latinskej Ameriky: predkoloniálne obdobie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, 159 s.

Marek Prudovič
  • Právník 5/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 482-486
  • Rubrika: Recenze