Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zemřel velký komparatista (ohlédnutí za prof. Ulrichem Drobnigem)

  • Právník 5/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 473-475
  • Rubrika: Mors venit velociter