Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 110 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Verejné knihy v diele Antonína Randu a Konráda Imlinga

Róbert Jakubáč
  • Právník 11/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 1098-1110
  • Rubrika: Stati

Verejné knihy, ako nástroj ochrany práv k nehnuteľnostiam, predstavovali a v konečnom dôsledku aj dnes predstavujú jeden z pilierov súkromného práva v krajinách strednej Európy. I keď vynikajúce osobnosti stredoeurópskej právnej vedy podrobili normatívnu reguláciu verejných kníh ako aj účel ich spravovania a tiež ich dejiny dôkladnému bádaniu, plody tejto práce sa v dôsledku mimoriadne búrlivého 20. storočia vo viacerých krajinách nášho regiónu takmer vytratili. Táto štúdia približuje základné aspekty spravovania verejných kníh, osobitne pozemkových kníh, podľa rakúskych a uhorských právnych predpisov skrz dielo Antonína Randu a Konráda Imlinga, dvoch významných osobností českej a maďarskej právnej vedy.

Klíčová slova: verejné knihy, pozemkové knihy, vlastnícke právo, nehnuteľnosti, Všeobecný občiansky zákonník