Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z prvního zasedání skupiny KODEX CŘS

Jan Holas
  • Právník 1/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 94-94
  • Rubrika: Z vědeckého života