Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z konference Listina základních práv a svobod tehdy a dnes: koncepce, pojetí a realizace

Jakub Dienstbier
  • Právník 1/2022
  • Ročník: 161
  • Strany: 86-88
  • Rubrika: Z vědeckého života