Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Gregor Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: príbeh štyroch profesorov. 2021

Marek Ivančo
  • Právník 7/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 610-612
  • Rubrika: Recenze