Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Autokratický legalismus a vývoj postavení nevládních organizací v právním systému Ruské federace

Nela Laryšová
  • Právník 2/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 105-120
  • Rubrika: Stati

Článek představuje teorii autokratického legalismu profesorky Kim Lane Scheppele. V první části popisuje hlavní charakteristiky této teorie. V druhé části teorii aplikuje na konkrétní případ, a to na výkon práva sdružovacího se zaměřením na postavení nevládních organizací v právním systému Ruské federace. V závěru se článek věnuje evropskému rozměru teorie autokratického legalismu a opatřeními, která přijímají jednotliví aktéři ke zmírnění jeho dopadu.

Klíčová slova: autokratický legalismus, Rusko, nevládní organizace, sdružovací právo