Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Do exilu – Zdeněk Kryštůfek a ti druzí z Ústavu státu a práva ČSAV

Antonín Kostlán
  • Právník 10/2021
  • Ročník: 160
  • Strany: 793-821
  • Rubrika: Stati

Tato studie má dvě části. V první z nich se zaměřuje na Zdeňka Kryštůfka (1920–2011), významného českého právníka a politologa, který působil až do roku 1969 v Ústavu státu a práva ČSAV, odkud pak odešel do politického exilu. Etabloval se později v USA a stal se profesorem University of Colorado v Boulderu. Studie připomíná jeho životní osudy (mimo jiné jeho věznění v německém koncentračním táboře v letech 1939–1940 a nejistou existenci v prvních letech po komunistickém převratu v únoru 1948) i jeho odborný přínos zejména na poli dějin politických ideologií, vývoje právního pozitivismu, právní sociologie a analýzy fungování totalitních komunistických států ve 20. století. V druhé části se tato studie obrací k dalším osobám, které po srpnu 1968 odešly z Ústavu státu a práva ČSAV do exilu. Patřili mezi ně odborník na mezinárodní vztahy Jaroslav Žourek (1908–1979), politolog Josef Pokštefl (1927–2013), politolog a později sémiolog Ivan Bystřina (1924–2004), jakož i politolog a politik Zdeněk Mlynář (1930–1997). Studie shrnuje jejich životní osudy a odborné zaměření. Především se však komparativním způsobem zabývá otázkou, které motivace je pravděpodobně dovedly k opuštění jejich vlasti.

Klíčová slova: dějiny práva, dějiny Ústavu státu a práva, dějiny Akademie věd České republiky, dějiny společenských věd, exil