Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K ústavnímu požadavku oddělení politických stran od státu: kartelizační prvky českého stranického systému a přímé státní financování

Tereza Sylvestrová
  • Právník 3/2020
  • Ročník: 159
  • Strany: 249-262
  • Rubrika: Stati

Článek hodnotí prostřednictvím analýzy návrhů novelizačních zákonů, stenoprotokolů z projednávání těchto návrhů a hlasování o nich chování politických stran při přijímání velkých reforem při nastavování parametrů přímého státního financování politických stran, respektive příspěvku na činnost. Analýza legislativních změn a procesu jejich přijetí je rámována fenoménem kartelizace stranického systému tak, aby v souvislosti s přijímáním legislativních změn u přímého státního financování bylo možné chování politické strany a jejich představitelů označit za kartelizační, či nikoliv. Z provedené analýzy plyne, že politické strany se za každých okolností snaží o navýšení příjmové stránky svých rozpočtů a chovají se jako racionální aktéři, kterým jde o vlastní zisk. K možnosti regulace přímého státního financování tedy rozhodně nepřistupují z konstruktivistického hlediska a nesnaží se o největší možné naplnění ústavních imperativů stran oddělení politických stran od státu.

Klíčová slova: přímé státní financování, politická strana, kartelizace stranického systému, politická soutěž