Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Je univerzalita přísně střežených hodnot lidství v Evropě ohrožena?

Eva Procházková
  • Právník 2/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 217-220
  • Rubrika: Glosy

Příspěvek nastiňuje úskalí, která provázejí možnou akceptaci náboženských norem z jiného civilizačního okruhu současnými právními systémy evropských zemí, a to se zřetelem k jejich pevně ukotveným civilizačním zásadám, determinovaným právně, kulturně a nábožensky. Na základě srovnání ústředního dokumentu, který v moderní historii předznamenal dnešní univerzální právní pojetí lidských práv a svobod v evropských právních systémech, s jeho regionální modifikací v jiném, autorem zvoleném, civilizačním okruhu, se příspěvek kriticky vyslovuje k hypotéze vzájemné právní kompatibility. V tomto kontextu odkazuje zejména na Listinu základních lidských práv a svobod, která se stala neodmyslitelnou součástí většiny evropských právních řádů.

Klíčová slova: univerzalita, lidská práva a svobody, náboženské normy, sekulární pojetí státu, právní civilizace, kompatibilita