Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jesenná škola práva 2013

Cisko, Lukáš - Martaus, Tomáš
  • Právník 6/2014
  • Ročník: 153
  • Strany: 512-514
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu této akce.

Klíčová slova: aplikace práva, europeizace práva, škola práva, vědecké akce