Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Konference "Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu"

Bohuslav, Lukáš
  • Právník 4/2013
  • Ročník: 152
  • Strany: 419-421
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu konference, která se konala v souvislosti s připravovaným vládním návrhem zákona o obětech trestných činů, který reaguje na úpravu postavení obětí trestných činů v právu EU a komplexně upravuje práva obětí trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů.

Klíčová slova: konference, oběť trestného činu, poškozený, vědecké akce, zákon o obětech trestných činů