Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Trnavské právnické dny 2012: Hodnotový systém práva a jeho reflexe v právní teorii a praxi

Ondřejek, Pavel
  • Právník 4/2013
  • Ročník: 152
  • Strany: 415-416
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu akce.

Klíčová slova: hodnotový systém, konference, politická moc, právo a morálka, Trnavské právnické dny, vědecké akce