Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Správa o 15. konferencii právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky

Vladár, Vojtech
  • Právník 11/2013
  • Ročník: 152
  • Strany: 1163-1166
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu konference.

Klíčová slova: dějiny práva, konference, právní odpovědnost, římské závazkové právo, vědecké akce, zavinění