Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jan Kuklík, Znárodněné Československo, Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě, Auditorium: Praha 2010, 444 s.

Adamová, Karolina
  • Právník 8/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 948-949
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná monografie mapuje znárodňovací procesy v ČSR před únorem a po únoru 1948 a dovádí analýzu příslušných právních předpisů a důsledky jejich aplikace až do období po roce 1989, kdy byly vydány restituční a privatizační zákona, na jejichž základě se alespoň částečně navrátil majetek zabavený po roce 1948. Monografie je založena na studiu domácích i zahraničních archivů, zvláště ve Velké Británii a v USA. Čtenáři tak zprostředkovává znalost i dosud neprobádaných či dosud neznámých dokumentů. Dle recenzentky jde o první syntetické objektivní zpracování významné problematiky v evropském kontextu.

Klíčová slova: dějiny práva 20. století, konfiskace, náprava majetkových křivd, privatizace, restituční zákony, vyvlastnění, znárodnění