Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Heckel, Martin. Rechtstransfer: Beiträge zum islamischen Recht VIII. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, 166 s.

Bezoušková, Lenka
  • Právník 8/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 945-948
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo je sborníkem příspěvků přednesených na výročním zasedání Společnosti pro arabské a islámské právo ve dnech 15.-16. října 2010 v Lipsku, jejichž ústředním tématem je transfer práva. Sborník názorně ukazuje, jak se právní řády islámských zemí střetávají s jinými právními kulturami, dochází k jejich ovlivňování a přejímání právních předpisů. V některých oblastech praxe se nezřídka prosazují i právní instituty neznámé klasickému islámskému právu. Publikace je tak cenným zdrojem informací.

Klíčová slova: islámské právo, sborníky, transfer práva