Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Valdhans, J., Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 277 s.

Kováčová, Lucie
  • Právník 8/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 944-945
  • Rubrika: Příspěvky

Hlavní část recenzovaného díla tvoří rozbor norem EU, a to především nařízení Řím II a nařízení Brusel I. Autor se dále věnuje i úpravě obsažené v mezinárodních smlouvách a v české národní úpravě. Dalším přínosem je řešení střetu jednotlivých rovin úpravy a obecný rozbor mimosluvních závazků, díky čemuž publikace poskytuje komplexní pohled na problematiku.

Klíčová slova: mimosmluvní závazky, mimosmluvní závazky s mezinárodním prvkem