Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Monika Krupar: Tschechische juristische Zeitschriften des 19. und 20. Jahrhunderts, Duncker and Humblot, Berlin 2011, Schriften zur Rechtsgeschichte, Heft 152, 328 s.

Malý, Karel
  • Právník 8/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 942-944
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce se věnuje českým právnickým časopisům, a to od poloviny šedesátých let 19. století do roku 1945. Její podstatnou část tvoří výklad o vývoji časopisu Právník, který autorka sleduje i s dalšími českými a také německými právnickými časopisy. Kniha je zajímavým podnětem pro zkoumání a hodnocení vývoje českého právnictví a právní vědy v 19. století.

Klíčová slova: časopis Právník, právnické časopisy, vývoj českého právnictví, vývoj právní vědy