Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jak pomoci Evropskému soudu pro lidská práva

Clarke, Kenneth
  • Právník 8/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 940-941
  • Rubrika: Příspěvky

Krátký informativní článek o zamýšlených reformách, které by měly odbřemenit Evropský soud pro lidská práva, který je v současné době natolik zatížen, že na vyřízení česká asi 150 000 případů.

Klíčová slova: Evropský soud pro lidská práva, lidská práva, ochrana lidských práv