Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Převod náhradních pozemků v restitucích podle zákona o půdě

Hálová, Miloslava - Doležal, Tomáš USP
  • Právník 8/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 892-939
  • Rubrika: Příspěvky

Článek obsahuje několik relativně samostatných částí, které by ve svém souhrnu měly poskytnout do jisté míry ucelený pohled na materii převodu náhradních pozemků v procesu pozemkových restitucí. Nezbytný základ představuje analýza právní úpravy a jejího vývoje. Dále budou nastíněny některé širší právní a společenské aspekty, které ovlivnily podobu restitucí a v jejich rámci i převody náhradních pozemků. Následující část bude věnována soudní judikatuře, jež sehrála významnou roli při aplikaci právní úpravy převodu náhradních pozemků. V poslední části pak bude zaměřena pozornost na otázku možnosti uzavírání smírů v soudních sporech vedených oprávněnými osobami proti ČR ve věci převodu náhradních pozemků za pozemky, které nebylo možno restituentům pro zákonné překážky vydat.

Klíčová slova: náhradní pozemky, převod náhradních pozemků, restituce, zákon o půdě