Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Osobní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jako definiční znak pracovněprávního vztahu - stručná komparativní analýza pohledem informační společnosti

Matejka, Ján - Štefko, Martin
  • Právník 8/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 872-891
  • Rubrika: Příspěvky

Článek popisuje teoretické otázky vymezení charakteru vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tedy základního právního vztahu, který svojí realizací zároveň tvoří zásadní předmět základního pracovněprávního vztahu. Téma článku tak svou povahou vychází z historických zkušeností a pojetí závislé práce, zároveň však zohledňuje na druhé straně moderní projevy osobního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Klíčová slova: definice pracovněprávního vztahu, pracovněprávní vztahy