Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Česká právní úprava odpovědnosti za jaderné škody v "post-fukushimském" období

Handrlica, Jakub
  • Právník 8/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 817-842
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se ve svém článku pokusil předložit nestrannou analýzu možné budoucí právní úpravy odpovědnosti za jaderné škody v České republice, a to s ohledem na tyto souvislosti: závazky vyplývající z mezinárodních smluv, probíhající procesy směřující k novelizaci atomového zákona, odlišnosti mezi různými mezinárodními systémy jaderné odpovědnosti, aktivity mezinárodních organizací a Spojených států amerických na tomto poli.

Klíčová slova: atomové právo, atomový zákon - novelizace, jaderná energie, jaderná škoda - odpovědnost, jaderné elektrárny, mírové využití jaderné energie