Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva o mezinárodní konferenci věnované dvoustému výročí přijetí Všeobecného občanského zákoníku

Skřejpková, Petra
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 532-533
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu konference.

Klíčová slova: dějiny civilního práva, konference, obecný občanský zákoník, Rakousko-Uhersko, vědecké akce