Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Inspirativní publikace k nejvýznamnějšímu evropskému nařízení v oblasti kolizního práva: Franco Ferrari, Stefan Leible (Eds.), Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Sellier, European Law Publishers, GmbH Mnichov 2009,

Pauknerová, Monika
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 525-527
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo shrnuje přednášky předních světových odborníků k nařízení Řím I z konference konané ve Veroně v roce 2009. Přes množství publikací věnových tomuto tématu je recenzované dílo považováno za jednu ze základních prací. Recenzentka oceňuje myšlenkovou bohatost a inspirativnost publikace, i přes její poměrně útlý rozsah.

Klíčová slova: kolizní právo, mezinárodní právo soukromé a procesní, nařízení Řím I