Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

J. Ondřej, P. Šturma, V. Bílková, D. Jílek a kol.: Mezinárodní humanitární právo, Praha, C.H. Beck 2010

Mrázek, Josef
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 520-525
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce je první českou poměrně komplexní monografií mezinárodního humanitárního práva (starší monografie z roku 1983 se věnovala jen vybraným problémům). Práce je podle recenzenta skutečně zdařilým dílem navzdory rozdílnému rukopisu jednotlivých kapitol a jejich autorů a skutečnosti, že některé kapitoly inklinují ke zdůraznění problematiky tohoto odvětví podle hlavní specializace svých autorů. V závěru recenzent poukazuje na některá kontroverzní tvrzení v publikaci obsažená.

Klíčová slova: mezinárodní humanitární právo