Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Števček, M. - Ficová, S. a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. 1. vydanie, C.H. Beck, Praha 2009, 955 s.

Pauličková, Alena
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strana: 520
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo připravil autorský kolektiv složený z vysokoškolských pedagogů a soudců. Jeho vysokou přidanou informační hodnotu ocení notáři, exekutoři i studenti právnických fakult.

Klíčová slova: občanský soudní řád - komentář, občanský soudní řád - Slovensko