Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Bussy, Florence - Poirmeur, Yves: La justice politique en mutation, LGDJ, Paris 2010, 205 s.

Malíř, Jan
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 517-520
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce od dvojice profesorů z Univerzity ve Versailles podává výklad o politické justici a změnách, kterými vztah politiky a soudní moci prošel v posledních dvou stech letech v rámci francouzského politického a právního systému. Kniha je rozdělena do tří části: v první části je vymezen pojem politické justice a důvody, pro které vznikla a existuje; ve druhé části se rozebírají okolnosti depolitizace politické justice a třetí část je zaměřena na internacionalizaci politické justice.

Klíčová slova: judicializace politiky, politická justice, politizace justice