Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Perspectives for European Consumer Law (Towards a Directive on Consumer Rights and Beyond), eds.: Hans Schulte-Nölke, Luboš Tichý, Sellier, European Law Publishers, GmbH, Mnichov 2010, 183 s.

Pfeiffer, Magdalena
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 511-516
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo je souborem nejvýznamnějších příspěvků přednesených na konferenci, která se konala v rámci českého předsednictví v Radě EU na půdě Právnické fakulty UK a jejímž tématem byl návrh směrnice EP a Rady o právech spotřebitelů. Publikace je rozdělena do dvou částí – první z nich se kriticky zaměřuje na klíčové otázky a ustanovení budoucí úpravy spotřebitelského práva, druhá část přináší obecnější pohled na ochranu spotřebitele.

Klíčová slova: právo spotřebitele, sborníky, spotřebitelské právo