Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

F. Cvrček: Právní informatika, ÚSP AV ČR, Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, Praha-Plzeň 2010, 271 s.

Novák, František
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 510-511
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná publikace je komplexním dílem shrnujícím výsledky některých výzkumů a osvětlujícím výchozí principy a metody. Vychází po téměř padesáti letech od vydání průkopnické práce V. Knappa. Recenzent na publikaci oceňuje zejména její vědecký charakter, přístup a potenciál.

Klíčová slova: právní informatika, právní kybernetika