Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Svetová obchodná organizácia a aktuálna právna úprava neviditeľného obchodu

Krčová, Erika
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 501-509
  • Rubrika: Příspěvky

Zatímco Všeobecná dohoda o clech a obchodu se vztahovala jen na mezinárodní obchod se zbožím, systém WTO zahrnuje i mezinárodní obchod se službami, mezinárodní investice a duševní vlastnictví. Autorka popisuje začleňování jednotlivých odvětví do tohoto systému a jejich specifika.

Klíčová slova: GATT, mezinárodní obchod, Světová obchodní organizace - systém