Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jaká je míra tolerance práva EU vůči sportovním asociacím?

Hamerník, Pavel
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 482-498
  • Rubrika: Příspěvky

Autor v článku názorně popisuje průběžné hledání vztahu evropského práva k normám sportovních asociací ve světle zejména fotbalové úpravy, která zaměstnává evropské právo nejvíce, včetně související judikatury Evropského soudního dvora.

Klíčová slova: evropské sportovní právo, pravidla sportovních asociací