Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

O soudcovském právu

David, Ludvík
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 469-481
  • Rubrika: Příspěvky

Po roce 1989 se soudcovské právo stalo novým fenoménem v českém právním prostředí. Autor v článku podporuje názor, ve shodě s některými nedávno vydanými českými i zahraničními publikacemi, že precedenty jakožto obsah soudcovského práva jsou nedílnou součástí českého právního řádu. Současně zmiňuje a stručně charakterizuje některé související pojmy jako např. soudní aktivismus.

Klíčová slova: soudcovské právo