Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zrychlená a naléhavá řízení před Soudním dvorem EU - teorie a praxe

Stehlík, Václav
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 448-468
  • Rubrika: Příspěvky

V úvodu autor podává přehled nových procesních institutů v řízení před Soudním dvorem EU, v dalších částech se zaměřil na dva z nich, a to na zrychlená řízení použitelná jak v případě přímých, tak i nepřímých žalob, a na tzv. naléhavá řízení o předběžné otázce, která reagují na specifika rozhodování v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Cílem článku je poskytnutí uceleného pohledu na možnosti použití těchto typů řízení s důrazem na naléhavé řízení o předběžné otázce.

Klíčová slova: Evropský soudní dvůr - řízení, naléhavé řízení, zrychlené řízení