Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodní právo a jak je (ne)používáme

Malíř, Jan
  • Právník 5/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 417-447
  • Rubrika: Příspěvky

Článek analyzuje vztah českého práva k mezinárodnímu právu veřejnému v perspektivě deseti let od "euronovely" Ústavy a s spolu s tím přístupy, které k aplikaci mezinárodního práva volí české správní orgány a soudy. V té souvislosti konstatuje, že zatímco běžně dochází k aplikaci mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy, nejednoznačné zůstávají přístupy k ostatním pramenům mezinárodního práva, což i pro české poměry ukazuje na nevýstižnost tradičně užívaných konceptů monismu a dualismu při popisu vztahu k mezinárodnímu právu.