Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva o konferenci "Migrace a kulturní konflikty"

Scheu, Harald Christian - Černá, Dagmar
  • Právník 10/2010
  • Ročník: 149
  • Strany: 1092-1096
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o průběhu a obsahu konference.

Klíčová slova: kulturní konflikt, migrace, národnostní menšiny