Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zdeněk Veselý a kol.: Diplomacie v měnícím se světě, Professional Publishing: Praha 2009, s. 196

Adamová, Karolina
  • Právník 10/2010
  • Ročník: 149
  • Strany: 1087-1089
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce pohlíží na diplomacii ze čtyř různých úhlů. V první kapitole se zabývá diplomacií v měnících se mezinárodních vztazích. Druhá kapitola seznamuje s jednotlivými předpisy upravujícími diplomatické a konsulární právo. Třetí kapitola se věnuje preventivní diplomacii a čtvrtá kapitola nese název Diplomacie a Evropská unie.

Klíčová slova: diplomacie