Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Konstitucionnyje cennosti stran Evropy i problematika vzaimootnošenij ličnosti i gosudarstva v načale XXI věka (Ústavní hodnoty evropských zemí a problematika vzájemného vztahu jedince a státu na počátku 21. století), hlavní redaktor Aleš Gerloch, PF UK v

Adamová, Karolina
  • Právník 10/2010
  • Ročník: 149
  • Strana: 1087
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná monografie je výsledkem spolupráce PF UK a Ruské akademie Ministerstva spravedlnosti v Petrohradu. Je rozdělena do tří částí. První z nich nese název „Právní regulace a účely v podmínkách pluralismu moci“, druhá se nazývá „Problematika právní regulace z pohledu právního statusu jedince“ a třetí „Jednotlivec a stát v evropském a mezinárodním kontextu“.

Klíčová slova: europeizace trestního práva, mezinárodní bezpečnost, pluralismus moci, právní regulace, Rusko, ústavní hodnoty