Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zrušení ústavního zákona ústavním soudem

Koudelka, Zdeněk
  • Právník 10/2010
  • Ročník: 149
  • Strany: 1067-1086
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku zabývá různými důsledky nálezu Ústavního soudu ČR, kterým byl zrušen ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny a vyjadřuje svůj názor na tento nález.

Klíčová slova: ústavní soudnictví, ústavní zákon, zkrácení volebního období, zrušení ústavního zákona