Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva o konání konference Cyberspace 2008

Koščík, Michal
  • Právník 4/2009
  • Ročník: 148
  • Strany: 447-448
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu akce.

Klíčová slova: informační technologie, Internet, komunikační technologie, konference, kyberkriminalita, kyberprostor, vědecké akce