Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva o V. konferenci o historii advokacie

Dostalík, Petr
  • Právník 4/2009
  • Ročník: 148
  • Strany: 443-444
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu akce.

Klíčová slova: advokacie, dějiny - advokacie, konference, vědecké akce